Certifikáty

 

Vlevo Vám nabízíme ke stažení certifikáty našich náplní do elektronických cigaret, které potvrzují nezávadnost, bezpečnost a kvalitu našeho zboží.

Každá šarže našich náplní je ověřovaná analýzou v nezávislé chemické laboratoři, výsledky z ověřování jsou k dispozici v certifikátech z laboratoře Labtech, které potvrzují, že naše liquidy neobsahují nebezpečné látky jako např. pesticidy, aromatické uhlovodíky a ftaláty. Stejně tak potvrzují, že koncentrace nikotinu souhlasí s deklarovaným množstvím nikotinu uvedeným na balení.

Stejně jako samotné náplně do elektronických cigaret necháváme testovat i lahvičky, do kterých liquidy plníme. Certifikát stvrzující, že naše balení je v souladu s normou ČSN EN ISO 8317 – opět uzavíratelné obaly odolné dětem naleznete také vlevo.